Tvåälvsloppet

Lördag 5 oktober 2024
15, 28 eller 85 km. TTGU arrangerar skogslandets vackraste löpupplevelse för femte gången. Välkomna till en tävling på historisk mark i det inre av Västerbotten. Loppet följer Tvåälvsleden (15, 28 km) och Isälvsleden (85 km) som slingrar sig genom skogslandskapet i Vindelns kommun ner till målet i Granö.

Läs mer på tvaalvsloppet.se