Hem

Hamptjärn Trail, lördag 31 augusti 
TTGU lanserar i samarbete med Hamptjärnsstugan ett nytt lopp alldeles i utkanten av Umeå. Med tävlingsområde på Hamptjärnsberget och på fina stigar därikring tror vi på löpfest sista helgen i augusti. Lopp för barn, unga, snabba och långsamma. Publikvänligt med många passager kring målområdet. 

Tvåälvsloppet, 5 oktober 2024
15, 28 eller 85 km. TTGU arrangerar skogslandets vackraste löpupplevelse för femte gången. Välkomna till en tävling på historisk mark i det inre av Västerbotten. Loppet följer Tvåälvsleden (15, 28 km) och Isälvsleden (85 km) som slingrar sig genom skogslandskapet i Vindelns kommun ner till målet i Granö.

TTGU arrangerar terrängtävlingar på olika spännande platser. Bland annat har vi arrangerat tävlingarna Norrbyskär Trail (2019-2021) och Slaget i Ratan (2022-2023). 2024 arrangerar vi den femte upplagan av Tvåälvsloppet.

Vår ambition är att våra terränglopp ska ta löpare till nya platser och att de ska locka löpare som föredrar olika farter.