Transport

Vi siktar på ett så bilfritt arrangemang som möjligt. Vi varnar redan nu för att parkering kan komma att bli en bra bit från start- och målområde. Vi uppmuntrar till att cykla, gå eller paddla.