Terräng Surprise

Hemlig startplats, mål vid Sävars IP, Sävar

Tid: Avfärd med buss: Tisdag 11 juni, 18.30 från Sävars IP
Start löpning: Ca 19.00.
Målgång: Man springer i sin egen takt, alla bör vara i mål innan gryningen.
Längd: Ca 17 km, blandad terräng, stig, väg, spår, obanat, härk. Några vad.
Snitsling: Ja, vita snitslar.
Köperson: Ja, en person går/joggar sist i fältet.
Praktiskt: Vid målet bjuds samtliga deltagare på fika. 
Sträckning: Hemlig. Innehåller vattenpassager, typ knädjupt
Kostnad: Gratis för deltagare i TTGU:s träningsgrupp SISTA PASSET samt för medlemmar i TTGU IF. Resterande betalar en hundrafemting.